Maak een afspraak

Blogs over actualiteiten

Geluid: meten met twee maten?

Geluid: meten met twee maten?

In het Activiteitenbesluit zijn normen opgenomen voor wat betreft geluidhinder voor kwetsbare objecten, zoals woningen. Deze normen komen neer op een geluidsniveau van maximaal 47 dB overdag (Lden)...

Lees meer