Maak een afspraak

Overheidsrecht

Overheden hebben hun eigen gebruiken en werken niet op een zelfde wijze als een bedrijf. Het bestuursrecht is op overheden van toepassing en een politieke component speelt vaak mee.

Dennis heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht, heeft een ruime ervaring met het behandelen van geschillen vóór of tegen overheden en heeft oog voor de specifieke publieke en politieke belangen die daarbij een rol spelen.

Dennis is thuis op het terrein van het omgevingsrecht en kan onder meer adviseren en procederen op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en het eventueel afwijken daarvan, handhaving, (plan)schadevergoeding en nadeelcompensatie. Daarbij kunnen zienswijzen worden ingediend en bezwaar- en beroepsprocedures worden gevoerd. Tevens kan zo nodig een verzoek om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter worden ingediend.

Overheden treden ook vaak op als private partijen. Ook op dit terrein beschikt Dennis vanwege zijn civielrechtelijke expertise over een ruime ervaring en kan hij bijvoorbeeld adviseren over project- en gebiedsontwikkeling en het contracteren door of met overheden.

Maak een afspraak