Maak een afspraak

Vastgoedrecht

Als u een woning, bedrijfspand, andere onroerende zaken (zoals een perceel grond), appartementsrecht of opstalrecht koopt of verkoopt kunt u geconfronteerd worden met juridische problemen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • ontbinding van de koopovereenkomst met een beroep op een financierings- of een ander voorbehoud
  • bouwkundige gebreken, die kunnen leiden tot non-conformiteit
  • bodemverontreiniging
  • illegale bouw
  • het niet (tijdig) leveren of afnemen
  • erfdienstbaarheden
  • het leggen van beslag en de juridische consequenties daarvan
  • (gemeentelijke) voorkeursrechten

Dennis heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zowel particuliere als bedrijfsmatige kopers en verkopers. Juridische bijstand is daarbij niet alleen van belang bij geschillen, maar met name ook bij het opstellen en/of beoordelen van (koop)overeenkomsten. Tevens heeft Dennis expertise met betrekking tot adviseren over en procederen in burenrechtelijke geschillen.

Maak een afspraak