Maak een afspraak

Uw gespecialiseerde en betrokken advocaat in Brabant!

Maak een afspraak

Huurrecht

Woonrecht is voor iedereen essentieel. Of het nu gaat om woonruimte of bedrijfsruimte, het adviseren en procederen over huurrecht is specialistenwerk waar DJ Advocatuur ruime ervaring mee heeft.

Energietransitie

DJ Advocatuur adviseert en procedeert over de juridische aspecten van de energietransitie, waaronder in het bijzonder de Warmtewet en de daarmee samenhangende regelgeving.

Overheidsrecht

DJ Advocatuur is gespecialiseerd in bestuursrecht, en heeft ruime ervaring met geschillen vóór of tegen overheden en heeft oog voor de specifieke publieke en politieke belangen die daarbij een rol spelen.

Vastgoedrecht

Bij het (ver)kopen van woningen, bedrijfspanden, andere ontroerende zaken, appartmentsrecht of opstalrecht kunt u geconfronteerd worden met juridische problemen. DJ Advocatuur kan u hierin bijstaan.

Over Dennis

Dennis Janssen is de drijvende kracht achter DJ Advocatuur. Na een studie Nederlands en internationaal recht in Utrecht en Lund (Zweden) is Dennis inmiddels ruim 25 jaar als juridisch professional (waarvan ruim 21 jaar als advocaat) werkzaam.

DJ Advocatuur richt zich op het vastgoed in brede zin. De nadruk ligt daarbij op het huurrecht, civiele vastgoedzaken en het overheidsrecht. Een bijzonder accent ligt op de (juridische aspecten van de) energietransitie.

DJ Advocatuur staat voor maatschappelijke betrokkenheid. Om die reden is Dennis onder meer actief als voorzitter van de Hoor- en Adviescommissie van de provincie Noord-Brabant, van de regionale klachtencommissie van een groot aantal zorginstellingen in West- en Midden Brabant en de klachtencommissie van Surplus. Tevens is Dennis een groot liefhebber van muziek en brouwt hij samen met anderen graag bier voor het goede doel.

Missie & Ervaring

Dennis is ruim 21 jaar advocaat en werkzaam geweest bij diverse (middel)grote kantoren in Den Haag, Boxtel en Tilburg, waarbij hij heeft opgetreden voor woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, bedrijven en particulieren.

De missie van Dennis is het op inhoudelijk hoog niveau helpen van zijn cliënten bij juridische problemen en geschillen. Daarbij staan korte lijnen, duidelijke communicatie en het werken naar een oplossing op basis van reële scenario’s voorop.

Bij advisering is de insteek om samen met de cliënt en eventueel diens organisatie in goed overleg te komen tot een optimaal, en waar nodig innovatief en oplossingsgericht resultaat. Daarbij is het geven van juridische helderheid over de te nemen stappen uitgangspunt.

Dennis beschikt verder over een ruime proceservaring bij zowel de civiele als de bestuursrechter. Hij is dan ook van A tot Z bekend met het voeren van een procedure.

Maak een afspraak

Tarieven

Voor ondernemers en ondernemingen wordt een uurtarief van € 230,00 exclusief btw gehanteerd.

Voor particulieren kan, afhankelijk van het belang van de zaak, een lager uurtarief worden overeengekomen.

Afhankelijk van de aard, de omvang en het belang van de zaak kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt.

Daarnaast zijn, afhankelijk van de te verlenen opdracht, alternatieve honoreringsafspraken (bijvoorbeeld een fixed fee, dag fee of capped fee) bespreekbaar. Bijvoorbeeld als sprake is van detachering voor kortere of langere tijd of korte adviezen op een periodieke basis.

De hiervoor genoemde tarieven zijn exclusief verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten).

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Bij uitzondering wordt er ook door de Staat gefinancierde rechtsbijstand verleend, waarbij aan de hand van de hoogte van het inkomen een eigen bijdrage is verschuldigd.

Blogs over actualiteiten

Geluid: meten met twee maten?

Geluid: meten met twee maten?

In het Activiteitenbesluit zijn normen opgenomen voor wat betreft geluidhinder voor kwetsbare objecten, zoals woningen. Deze normen komen neer op een geluidsniveau van maximaal 47 dB overdag (Lden) en van 41 dB in de nachtelijke uren (Lnight). Bij het vaststellen van...

Lees meer
Corona en huur: gedeelde smart is halve smart?

Corona en huur: gedeelde smart is halve smart?

Op 21 januari 2021 heeft de kantonrechter Den Haag in een bodemprocedure beslist over de aanspraken van een huurder op huurprijsvermindering vanwege de coronacrisis. De kantonrechter oordeelt dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid is, die rechtvaardigt dat...

Lees meer
Geluid: meten met twee maten?

Geluid: meten met twee maten?

In het Activiteitenbesluit zijn normen opgenomen voor wat betreft geluidhinder voor kwetsbare objecten, zoals woningen. Deze normen komen neer op een geluidsniveau van maximaal 47 dB overdag (Lden) en van 41 dB in de nachtelijke uren (Lnight). Bij het vaststellen van...

Lees meer
Title Address Description
Bosscheweg 107, 5282 WV Boxtel, Nederland

Contact & Waarneming

KvK-nr 78123933
BTW-nr NL861271294B01

Waarneming door
mevr. mr. A.M.T.A. Verhagen
(gevestigd op hetzelfde adres)

Dennis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht (woonruimte, bedrijfsruimte), bestuursrecht en civiel recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

        

Contactformulier

Gebruik het contactformulier voor vragen of om een afspraakte maken. Er wordt z.s.m. contact met u opgenomen.