Maak een afspraak

Huurrecht

De belangen kunnen groot zijn, omdat er vaak langdurige, meerjarige afspraken worden gemaakt. De mogelijkheden om goed te kunnen ondernemen zijn afhankelijk van deugdelijke huurafspraken en optimaal huurgenot. Bovendien is een woonrecht voor iedereen essentieel.

Of het nu gaat om woonruimte of om bedrijfsruimte, het adviseren en procederen over huur is specialistenwerk. Het huurrecht is complex, zodat de (bij voorkeur tijdige) inzet van een specialist zich al snel kan terugverdienen. Dennis is gespecialiseerd in het huurrecht, zowel het woon- als het bedrijfsruimterecht. Hij is tezamen met een select groepje andere advocaten lid van de VHA, de Vereniging voor Huurrecht Advocaten.

Onderwerpen waarover Dennis u kan adviseren of u bij de rechter kan bijstaan zijn onder meer:

 • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
 • het gebruik van tijdelijke huurmogelijkheden
 • onderhoud en renovatie
 • ontbinding en ontruiming vanwege hennepteelt, overlast, onrechtmatige
  bewoning, ongeoorloofde bestemmingswijziging, wanbetaling en andere
  vormen van wanprestatie
 • (tijdige) opzegging en beëindiging van een huurovereenkomst
 • huurprijswijziging
 • gebreken aan het gehuurde
 • indeplaatsstelling van huurders of het hierin bijstaan van de verhuurder
 • oplevering bij aanvang en einde van de huurovereenkomst

Maak een afspraak