Maak een afspraak

Energietransitie

De energietransitie is volop in de actualiteit. Maar hoe zit het juridisch?
Denk bijvoorbeeld aan de (juridische) noodzaak van het verduurzamen van woningen en gebouwen, het opzetten en faciliteren van lokale duurzame en innovatieve energie-initiatieven waaronder warmtenetten, het bieden van inspraak en eerlijke tarieven aan ontwikkelaars en warmte- en andere energieverbruikers, discussie met energieleveranciers over onduidelijke in rekening gebrachte (onderdelen van) energietarieven, discussie met de netwerkbeheerder over het aanleggen of wijzigen van E-netten of de (schaduw)zijdes van het gebruik van nieuwe energiebronnen (zoals windturbines) op land.

Dennis adviseert en procedeert over de juridische aspecten van de energietransitie, waaronder in het bijzonder de Warmtewet en de daarmee samenhangende regelgeving.

Maak een afspraak